Adresa:

Trg Republike Srpske 8/12,

78000 Banja Luka, BiH

Kontakt telefon: